Ekonomisk förvaltning

Det är många saker att ha koll på inom den ekonomiska förvaltningen. Vissa görs varje månad, andra sker mer sällan. Kanske känner du inte ens till allt som ska utföras, dokumenteras eller rapporteras. Det gör vi.

Vi tar hand om hela den ekonomiska förvaltningen för din hyresfastighet eller bostadsrättsförening. Det ger dig en trygghet och underlättar din vardag.

Personlig ekonomisk förvaltare

När du anlitar Tyggården för din ekonomiska förvaltning, har du alltid en fast kontaktperson hos oss. En person som är insatt i just era förutsättningar och behov. Det gör arbetet både enkelt och tryggt. Förutom löpande uppgifter, ger vi gärna tips och idéer för att utveckla fastighetens eller föreningens ekonomi. Ett proaktivt arbete som du alltid kan förvänta dig av oss.

Vad ingår?

Vårt samarbete kan ha olika innehåll och vara på olika nivåer. Tillsammans utformar vi samarbetet i den omfattning du önskar. Det kan till exempel handla om hyresadministration, löpande bokföring, handläggning vid överlåtelser, bokslut och årsredovisningar. Det kan också omfatta momsredovisning, löner- och ersättningsutbetalningar, fakturahantering och ekonomiska rapporter. Eller kort och gott: alla ekonomiska frågor för din fastighet eller bostadsrättsförening.

Bokföring
Vi tar totalansvar för bokföringen och redovisningen för din fastighet eller bostadsrättsförening. Från den vardagliga, löpande bokföringen till enskilda, extraordinära händelser.

Hyror och avgifter
Vi sköter allt det praktiska kring administration av hyror och andra avgifter, lokaler, p-platser, garage och andra objekt. Krävs det så sköter vi även betalningspåminnelser och hantering av eventuella inkassoärenden.

Kundfakturor
Du kan även få hjälp med hanteringen av kundfakturor och vidarefakturering till hyresgäster.

Skatter, deklarationer och myndighetskontakter
Om du inte tycker att det roligaste i världen är momsinbetalningar, fastighetsskatt, deklarationer och att lämna uppgifter och statistik till myndigheterna, så hjälper vi givetvis till med det också.

Löpande avtal
OK, nu har du koll på vad vi jobbar med när det gäller ekonomisk förvaltning. I vårt samarbete kan du välja på att ta hjälp med enskilda insatser, eller ha ett löpande avtal där vi definierat vad vi ska göra och vad du ansvarar för själv. Vad du än väljer kan du känna dig trygg med att allt blir utfört på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Grundmeny eller extra allt? Vi tar hand om helheten eller de delar du vill ha hjälp med. 

Budgetarbete
Prognos och uppföljning
Låne­förhandling
Ekonomiska analyser och rådgivning
Likviditets­placering
Uthyrning
Faktura­hantering
Bokföring
Bokslut & Års­redovisning
Hyresavisering
Medlems & Lägenhets­förteckning
Pant­sättningar & Överlåtelser
Utbetalning av löner & arvoden
Moms, Skatt & Arbetsgivar­avgift

Jag vill gärna ha en offert

Fyll i dina uppgifter nedan och ange vilken eller vilka av våra tjänster du vill ha offert på, så återkommer vi inom kort.

Vill du veta mer om oss?

Tyggården har sitt ursprung vid före detta Tyggårdsviken i Karlstad, därav vårt namn. Vi ägs av Löfberg Fastigheter och Hecandogruppen, två lokala företag med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.